Desinfecció i esterilització d'espais

Servei de desinfecció i esterilització per a evitar la transmissió de la Covid-19

La millor defensa contra la propagació de virus Covid-19 (Coronavirus)

A Sanbel Neteges facilitem als nostres clients el servei de desinfecció i esterilització per a evitar la transmissió de la malaltia de la Covid 19.

Des del primer moment, seguim el protocol de neteja davant la SARS COV-2 per a zones específiques, adoptant mesures preventives i realitzant recomanacions per a evitar la propagació del coronavirus, segons estableixen les autoritats sanitàries.

El nostre protocol d’actuació contempla la neteja amb reforç de les zones sensibles de qualsevol indústria, establiment o llar i posant especial èmfasi en determinats objectes:

 • Ascensors: Botoneres i baranes.
 • Escriptoris i taulells: Superfícies així com teclats, ratolins, telèfons, comandaments, etc.
 • Poms i tiradors: de portes, calaixos i picaportes de totes les portes.
 • Interruptors: de llum en instal·lacions, garatges, comerços, habitatges, etc.

El pla d'actuació

Les nostres actuacions de prevenció i control de COVID-19 es realitzaran d’acord amb la normativa específica d’aplicació, avui el Reial Decret 830/2010, de 25 de juny, i la Norma UNE-EN 16636: 2015 pel qual s’estableixen els criteris higiènic-sanitari per a la prevenció i control d’Organismes Nocius o Serveis de Gestió de Plagues.

Què inclou?

 • Diagnòstic de situació avaluació del risc d'instal·lació i factors locals que puguin afavorir la seva proliferació posterior
   • Desinfecció preventiva per a disminuir la càrrega viral de la instal·lació.
   • Desinfecció de xoc per presència confirmada de virus, determinant l'àrea de risc: lloc de treball on s'ha detectat el cas COVID-19 i zones d'ús comú transitades per l'afectat (lavabos, passadissos, etc.).
 • Identificació de les mesures preventives necessàries per mitigar els riscos de proliferació.
 • Control del compliment de programes de prestació del servei mitjançant:
   • Desinfecció per polvorització de zones avaluades.
   • Desinfecció per nebulització de la instal·lació.

No usem Ozonitzadors pel fet que no existeixen estudis que diguin que destrueix Covid-19, i no és un dels mètodes recomanats actualment per Autoritats Sanitàries, malgrat que som distribuïdors d’aquests equips.

Els desinfectants autoritzats pel Ministeri de Sanitat que la nostra empresa proposa “Bactericida/Fungicida/Viricida/Esporicida” s’usen per polvorització i nebulització de totes les dependències mitjançant les següents tècniques:

 • NEBULITZACIÓ (via aèria): Consisteix a dispersar partícules fines que romanen en suspensió en l’aire, per a finalment dipositar-se en totes les superfícies. Això fa que l’espai s’humitegi, permetent que actuï el desinfectant. D’aquesta manera, el producte arriba a totes les zones, fins i tot a les de difícil accés, destruint tots els organismes. És la tècnica de tractament més completa i efectiva, però no pot haver-hi ningú a l’interior on s’apliqui, complint el Termini de Seguretat marcat pel Ministeri de Sanitat del desinfectant i posteriorment airejar l’estada de 10 a 30 minuts mínim.
 • POLVORITZACIÓ (via superficial): Consisteix en aspersar o aplicació d’un fluid, mitjançant un aparell productor de fines gotes, dirigides zones de risc. Tècnica de tractament menys completa (termini de seguretat de tres hores, marcat pel Ministeri de Sanitat del desinfectant).

Estem atents a qualsevol variació de la norma amb relació a l’evolució de l’epidèmia, adaptant en tot moment el procediment a seguir en el cas de canvis que afectin els serveis de neteja. Extremem la neteja a la desinfecció en tots aquells elements que es considerin susceptibles de ser objecte de possible focus de contagi de Coronavirus.

El nostre personal de neteja rep formació per a la correcta aplicació dels productes a aplicar i utilitza els equips EPI’s adequats en cada cas per a garantir la seguretat de les persones que treballen en els centres a desinfectar així com la protecció a nosaltres mateixos.

Les mesures a prendre per a evitar la propagació del virus una vegada desinfectat l’espai de treball, segons les recomanacions de les autoritats sanitàries són:

 • Escalonar els entrades i sortides dels centres de treball.
 • Evitar les activitats en grup.
 • No realitzar pauses ni descansos amb altres persones.
 • No utilitzar transport públic si no és imprescindible.
 • Eliminar els viatges innecessaris.
 • No acudir als llocs concorreguts.

Amb el nostre servei de manteniment complementarà la seva seguretat i garantirà una protecció de neteja lliure de virus, amb una sensació de confort en les seves instal·lacions de treball.

Si vol garantir la seguretat dels seus empleats en el centre de treball, pot rebre informació del nostre servei de desinfecció de virus emplenant el qüestionari de contacte de la nostra web o trucant-nos per telèfon al 931935541 on li atendrem personalment.