Servei de neteja i desinfecció en indústria alimentària

24/03/2021

La indústria alimentària és un dels sectors més productius al nostre país, i les empreses càrniques, panificadoras, làcties o dedicades a l'elaboració de pasta, entre moltes altres, tenen molt ben definits els protocols o processos de neteja.

Treballador fàbrica d'aliments

Un programa d'higienització ha d'establir prioritats en funció de si es tracta de superfícies que contacten amb aliments (incloent mans de manipuladors), superfícies de contacte esporàdic o superfícies que mai contacten.

A més, ha de garantir:

 • Que els locals estiguin nets a l'hora de començar a treballar.
 • Que l'equip i els utensilis de treball estiguin nets a l'inici de la jornada i que es netegin durant la seva utilització, quan es contaminin i en finalitzar la producció.
 • Que els productes alimentaris no es contaminin durant la neteja.
 • Que els detergents i desinfectants (o les seves restes) no entrin en contacte directe o indirecte amb l'aliment i, a més, que no es produeixi la recontaminació de superfícies.

El personal de neteja ha de conèixer exactament quina és la seva funció i com realitzar-la òptimament (maneig dels equips i aplicació dels detergents i desinfectants apropiats), a més de tenir assignades unes funcions concretes que seran supervisades per un responsable.

 

PROCEDIMENTS I MÈTODES DE NETEJA

La neteja pot realitzar-se utilitzant diversos mètodes, físics i químics. Els procediments de neteja consistiran en:

 1. Eliminar els residus grans de les superfícies.
 2. Aplicar una solució detergent per a enlairar la capa de brutícia i de bacteris.
 3. Aclarir amb aigua, per a eliminar la brutícia adherida i les restes de detergent.
 4. Desinfectar en profunditat si la zona o equip ho requereix.

TIPUS DE BRUTÍCIES

Brutícies grasses, residus no grassos, incrustacions calcàries i aparició de flora bacteriana són les més comunes amb les quals ens trobem en qualsevol àrea on es tractin o elaborin aliments, i poden donar lloc a contaminacions com a salmonel·la, estafilococ, escherichia, coli i altres bacteris. Aquest problema es presenta principalment en els denominats “punts crítics”, per als quals seguidament es descriuen les operacions de neteja adequades:

 • Superfícies, paviments i parets. S'ha de realitzar la neteja diàriament, primer eliminant els residus i, a continuació, aplicant un eficaç detergent.
 • Campanes extractores, planxes, fregidores i filtres. S'han de netejar diàriament amb un producte desgreixador específic per a superfícies en contacte amb els aliments. Així mateix, s'ha de realitzar periòdicament l'eliminació de greixos carbonitzats.
 • Cambres frigorífiques. S'ha de desconnectar els equips, en la mesura que sigui possible, retirar totes les parts mòbils i netejar-les amb detergent. Aquest producte també s'aplica en les parets i interior de la cambra i, una vegada que hagi actuat, s'aclareix per a eliminar restes del detergent. S'ha de deixar assecar amb les portes de la cambra obertes.
 • Periòdicament, es realitzarà una desinfecció.
 • Útils de treball i màquines desmuntables. Al final de cada torn de treball, es realitzarà una neteja d'utensilis i màquines, aplicant detergent higienitzant. És convenient l'ús de desinfectants regularment.
 • Safareig. La neteja es realitzarà diàriament amb un detergent desinfectant.
 • Galledes d'escombraries. S'han de netejar diàriament i realitzar una desinfecció setmanal.

La tasca diària garanteix eficàcia en la higiene dels establiments, encara que l'habitual és aplicar un sistema específic i personalitzat per a cada indústria.

Des de Sanbel podem realitzar la neteja de magatzems i fabriques d'aliments perquè no t'hagis de preocupar de la seva neteja. Posa't en contacte amb nosaltres emplenan't el formulari o trucant-nos al telèfon 931935541 on t'atendrem personalment